"; } if (!empty($error)) { $errorcode = file_get_contents($error_url); $replace = "##error##"; $errorcode = str_replace($replace, $error, $errorcode); echo $errorcode; exit; } $internalfields = array ("submit", "reset", "send", "filesize", "formid", "captcha_code", "recaptcha_challenge_field", "recaptcha_response_field", "g-recaptcha-response"); $message .= $eol; $message .= "IP Address : "; $message .= $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $message .= $eol; $logdata = ''; foreach ($_POST as $key => $value) { if (!in_array(strtolower($key), $internalfields)) { if (!is_array($value)) { $message .= ucwords(str_replace("_", " ", $key)) . " : " . $value . $eol; } else { $message .= ucwords(str_replace("_", " ", $key)) . " : " . implode(",", $value) . $eol; } } } $body = 'This is a multi-part message in MIME format.'.$eol.$eol; $body .= '--'.$boundary.$eol; $body .= 'Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1'.$eol; $body .= 'Content-Transfer-Encoding: 8bit'.$eol; $body .= $eol.stripslashes($message).$eol; if (!empty($_FILES)) { foreach ($_FILES as $key => $value) { if ($_FILES[$key]['error'] == 0) { $body .= '--'.$boundary.$eol; $body .= 'Content-Type: '.$_FILES[$key]['type'].'; name='.$_FILES[$key]['name'].$eol; $body .= 'Content-Transfer-Encoding: base64'.$eol; $body .= 'Content-Disposition: attachment; filename='.$_FILES[$key]['name'].$eol; $body .= $eol.chunk_split(base64_encode(file_get_contents($_FILES[$key]['tmp_name']))).$eol; } } } $body .= '--'.$boundary.'--'.$eol; if ($mailto != '') { mail($mailto, $subject, $body, $header); } $autoresponder_header = 'From: '.$autoresponder_from.$eol; $autoresponder_header .= 'Reply-To: '.$autoresponder_from.$eol; $autoresponder_header .= 'MIME-Version: 1.0'.$eol; $autoresponder_header .= 'Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1'.$eol; $autoresponder_header .= 'Content-Transfer-Encoding: 8bit'.$eol; $autoresponder_header .= 'X-Mailer: PHP v'.phpversion().$eol; foreach ($_POST as $key => $value) { if (!in_array(strtolower($key), $internalfields)) { if (!is_array($value)) { $autoresponder_message .= ucwords(str_replace("_", " ", $key)) . " : " . $value . $eol; } else { $autoresponder_message .= ucwords(str_replace("_", " ", $key)) . " : " . implode(",", $value) . $eol; } } } mail($autoresponder_to, $autoresponder_subject, $autoresponder_message, $autoresponder_header); header('Location: '.$success_url); exit; } ?> Objednávka - Redukční jídelníček
Redukční jídelníček
Nezkoušej zhubnout
ZHUBNÍ

Cena redukčního balíčku:

399Kč
Redukční balíček obsahuje:
- Redukční jídelníček
- Dvouměsíční konzultaci
- Jedno přepočítání jídelníčku
Přepočítání jídelníčku se provádí až po dvou týdnech, kdy klient provede měření (váha, rozměry těla) a na základě těchto údajů se provede potřebná úprava.
Informace o klientovi
Celé jméno *
Email *
Telefon *
Muž
Žena
Celé jméno *
Věk *
Výška *
Váha - aktuální *
Váha - cíl *
Chci uvést své míry *
Ano
Ne
Míry klienta
Míry vlastního těla je nejlepší důkaz pro ověření funkčnosti diety.

Míry budou sloužit čistě jako porovnávací prvek a nikde nebudou zveřejněny.
Druh práce *
Těžká - dělník na stavbě
Střední - operátor, technik
Lehká - kancelářská, prodavačka
Druh směnnosti *
Nepřetržitý směnný
Dvou směnný
Jedno směnný
Informace o práci
Doba práce *
4h
8h
12h
16h
3h -4h
5h -6h
7h a více
1h - 2h
Necvičím
Kolik hodin v týdnu cvičíš? *
Pohybové aktivity
Ne
Ano
Dotaz
Zpracování osobních údajů *
Chci dostávat novinky ohledně zdravého životního stylu *
Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Už to máš skoro hotové.
Tří směnný